934 188 937
HORARIS:
De dilluns a divendres de 8:30 a 20:30h.
Dissabtes de 9 a 14h.
 
 

Medicina general

  • Vacunacions
  • Desparasitacions
  • Malalties digestives, respiratòries, genitourinàries, etc.

Dermatologia

Diagnòstic i tractament de malalties al·lèrgiques, parasitàries, hormonals, infeccioses, etc.

Traumatologia

Diagnòstic i tractament de malalties congènites i adquirides. Tractament de problemes ortopèdics i fractures.

Neurologia

Diagnòstic i tractament de malalties que afecten el sistema nerviós central i perifèric.

Endocrinologia

Assistència a animals amb malalties hormonals, com ara la diabetis, l’hipotiroïdisme i l’hiperadrenocorticisme.

Oftalmologia

Diagnòstic i tractament de malalties medicoquirúrgiques de l’ull i annexos.

 

Cirurgia de teixits tous

Cirurgia abdominal, toràcica i reconstructiva.

Servei de diagnòstic per la imatge

Radiografia, ecografia i endoscòpia.

Servei de laboratori

Diagnòstic de malalties sanguínies i parasitàries, i d’alteracions metabòliques.

Oncologia

Diagnòstic i tractament del càncer.